Montaje electromecánico planta diesel 2 x 6 MW. Bávaro, 1998.

Detalles del proyecto