Montaje electromecánico planta diesel 3 x 3.6 MW. Bavaro, 1996.

Detalles del proyecto